Woda technologiczna – skąd ją pozyskiwać i jak przechowywać?

Woda technologiczna jest wykorzystywana przede wszystkim w obiektach przemysłowych. Często nie jest to ciecz zdatna do picia. Jednak musi ona cechować się określonymi parametrami użytkowymi. Czasem poddaje się ją procesom uzdatniania, które mają wzbogacić jej skład. Skąd można pozyskać wodę technologiczną?

Woda technologiczna z wodociągów

Woda technologiczna często jest pozyskiwana z wodociągów. Taka ciecz zwykle jest czysta i zdatna do picia, a co za tym idzie – dość droga. Na korzystanie z wody z wodociągów decydują się zwykle właściciele firm, w których zużycie tego surowca jest niewielkie lub nie ma możliwości pozyskania go z innego źródła. To dobry krok również w sytuacji, gdy potrzebna woda powinna być czysta, a jej samodzielne uzdatnienie okazuje się nieopłacalne.

Woda procesowa z deszczówki

Coraz więcej firm stawia na ekologiczną, darmową wodę technologiczną. Pochodzi ona z deszczówki. Jej zbieranie jest możliwe z wykorzystaniem specjalnych instalacji, które przekierowują wodę z parkingów i dachów do podziemnych zbiorników. Ilość zgromadzonej cieczy zależy od powierzchni posesji i zabudowań, a także wielkości działki. Często nie jest to wystarczająco dużo wody, by pokryć pełne zapotrzebowanie w zakładzie przemysłowym, jednak jest to sposób na ograniczenie kosztów. Co więcej, montaż zbiorników na deszczówkę umożliwia również uzyskanie korzystnych ulg podatkowych.

Czytaj również: Odzyskiwanie wody deszczowej – czy to się opłaca? Odpowiadamy

Samodzielny odzysk wody procesowej

Woda technologiczna w przemyśle spożywczym, metalurgicznym czy włókienniczym może być pozyskiwana w wyniku odzysku. Ciecz raz użyta np. do oczyszczenia czy schłodzenia produktów może zostać wykorzystana ponownie. Często należy ponownie ją uzdatnić, jednak taki krok jest znacznie mniej kosztowny niż pozyskiwanie kolejnej porcji wody z wodociągów. Rozwiązanie to umożliwia też zaoszczędzenie cennych zasobów naturalnych.

Woda procesowa z jezior i rzek

Alternatywą dla wody produkcyjnej z deszczówki jest ciecz pozyskiwana z jezior i rzek. Jest ona zdecydowanie bardziej zanieczyszczona niż surowiec pochodzący z wodociągów. Po taką wodę najczęściej sięga się w firmach, w których nie ma konieczności jej mocnego oczyszczania.

Wodę można pozyskiwać również z mórz. Jednak musi być ona odpowiednio oczyszczona. W jej przypadku uzdatnianie polega na usunięciu nadmiaru soli, która nie powinna brać udziału w procesach produkcyjnych.

Gdzie wykorzystuje się wodę procesową?

Woda procesowa jest wykorzystywana w wielu branżach. Najczęściej sięga się po nią w takich sektorach przemysłu, jak włókiennictwo, przetwórstwo żywności, metalurgia czy produkcja maszyn. Po wodę technologiczną sięga się też w placówkach medycznych, zwłaszcza szpitalach, oraz laboratoriach. To ważny surowiec również w branży farmaceutycznej i chemicznej.

Jak przechowywać wodę produkcyjną?

Podziemne betonowe zbiorniki na wodę wykorzystywaną w procesie produkcji – gizobox.pl
Betonowe zbiorniki na wodę to trwałe konstrukcje, które mogą być umieszczone nawet pod trasami komunikacyjnymi. Pozwalają na gromadzenie cieczy, nie zajmując cennego miejsca na posesji.

Woda technologiczna zwykle jest potrzebna w dużych ilościach. W wielu firmach gromadzi się ją w tysiącach litrów, co pozwala na stworzenie zapasu niezbędnego do przeprowadzenia procesów produkcyjnych. Taką ciecz najczęściej przechowuje się w specjalnych, betonowych zbiornikach podziemnych. Konstrukcje te nie zajmują dodatkowego miejsca na powierzchni, co pozwala na umieszczenie ich także na niewielkich działkach, np. pod parkingami i halami produkcyjnymi. Zbiorniki podziemne można z powodzeniem łączyć ze sobą w rozbudowane ciągi (baterie), o łącznej wielkości 500 tys. metrów.

Zbiorniki nie tylko na wodę technologiczną

W zbiornikach tego typu można przechowywać nie tylko wodę procesową. Często wykorzystuje się je do trzymania zapasu innych substancji wykorzystywanych w przemyśle. To konstrukcje bardzo uniwersalne, pozwalające na przechowywanie zarówno czystych, jak i zanieczyszczonych surowców płynnych. Pojawiają się one nie tylko w zakładach produkcyjnych, lecz także na osiedlach mieszkalnych czy nawet prywatnych posesjach.

Woda technologiczna – wymagania

Woda technologiczna musi również spełniać liczne wymagania. Mowa tu m.in. o poziomie jej czystości. Często przechodzi ona wstępne uzdatnianie, które pozwala na pozbycie się nadmiaru substancji mineralnych, bakterii i wirusów i stałych zanieczyszczeń. Wymagania dotyczące wody produkcyjnej są inne w zależności od branży i celu, do którego ma zostać wykorzystana. W niektórych miejscach stosuje się ją wyłącznie do mycia, a w innych – do rozcieńczania i mieszania substancji czy chłodzenia hartowanych materiałów.

Szukasz pojemnych zbiorników, w których można przechowywać zapas wody produkcyjnej? Zapraszamy do zapoznania się z asortymentem naszej firmy i kontaktu!