Zmiany w „podatku od deszczu” na rok 2022

Aktualnie podatek od deszczu głównie płacony jest przez osoby posiadające duże działki powyżej 3500 m2, które zabudowane są przynajmniej w 70%. Co więcej działki posiadające podłączenie do kanalizacji były zwolnione z tej opłaty. Od początku 2022 roku podatek ma dotyczyć osób posiadających działki o powierzchni ponad 600 m2. Zmieni się również powierzchnia zabudowana od której będzie trzeba zapłacić podatek, a wyniesie ona już 50% zabudowanej powierzchni gruntu. Kolejną zmianą jest nakaz płacenia podatku dla osób podłączonych do kanalizacji. Rozwiązaniem problemu wzrostu kosztów związanych z nowym podatkiem od deszczu jest instalacja zbiorników na wodę Gizo. Dzięki temu podatek od deszczu spadnie z 50gr za m2 (bez zastosowania zbiornika) do 5 groszy za m2 (w przypadku posiadania zbiornika). W przypadku 1000 m2 działki podatkowa oszczędność roczna wyniesie 450 zł.

Zbiorniki na wodę deszczową Gizo mogą być montowane zarówno pod jak i nad poziomem gruntu.
Każda z metod montażu ma swoje plusy. Dzięki wkopaniu zbiornika pod poziom gruntu jesteśmy w stanie uzyskać czystą wodę o praktycznie stałej temperaturze w konkretnych okresach roku, która nie jest narażona na kwitnięcie. Dzięki temu możemy używać jej do podlewania ogródka, mycia
samochodu czy też spłukiwania toalet. Plusem umiejscowienia zbiornika nad poziomem gruntu jest łatwiejszy montaż zbiornika. Przy wyborze tej metody odpowiednie zamontowanie nie wymaga badań geologicznych oraz tworzenia wykopu. Co istotne dany sposób montażu sprawdza się idealnie
na terenach podmokłych. Nie ma ryzyka wypchnięcia lub przemieszczenia zbiornika.

Obecnie z roku na rok stawki ubezpieczeniowe wzrastają. Wiele przedsiębiorstw bez wbudowania zbiornika na wodę, który może również pełnić rolę zbiornika PPOŻ nie dostaje pozwoleń na budowę.
Jest to warunek konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę, a następnie odbioru nieruchomości.

Sam zbiornik jest doskonałym zabezpieczeniem i gwarancją że w sytuacji pożaru jednostki gaszące będą miały ułatwioną sprawę i duże źródło wody do walki z ogniem. Zbiorniki na wodę deszczową będące zarazem zbiornikami PPOŻ doskonale sprawdzają się również w domach jednorodzinnych oraz w gospodarstwach rolnych. Woda w nich magazynowana dzięki filtrowi wstępnemu i monolitycznej konstrukcji zbiornika nie zmiana swojego PH i jest doskonałym źródłem do wykorzystania w codziennym użytku. Poprzez zastosowanie zbiornika na wodę deszczową który jest także zbiornikiem PPOŻ zarówno przedsiębiorca jak i osoba fizyczna jest w stanie znacząco obniżyć stawkę ubezpieczenia nieruchomości.

Z roku na rok opłaty za wywóz śmieci wzrastają. Do tej pory były uzależnione od takich czynników jak: opłata od osób zamieszkujących w danej nieruchomości czy też od jej metrażu. Aktualnie już w wielu miastach zaczyna obowiązywać opłata za śmieci skorelowana z ilością zużytej wody. Na taki ruch zdecydowały się już między innymi Warszawa, Szczecin, Marki i inne miasta. Miesięczna opłata będzie zależna od średniego zużycia wody z 6 kolejnych miesięcy z ostatniego roku. Jednakże nie będzie brana pod uwagę bezpowrotnie zużyta woda, czyli taka, która np. służy do mycia samochodu (wg wskazania podlicznika). Uwzględniana będzie jedynie woda wykorzystywana na cele bytowe. Mieszkańcy stolicy od 2021 roku będą płacić za śmieci według zużycia wody 12,73 zł za 1000l zużytej wody miesięcznie. Odnosi się to do budynków wielorodzinnych, domów jednorodzinnych oraz lokali niezamieszkałych w zabudowie mieszanej (np. delikatesy w kamienicy). Zatem oszczędność wody będzie skutkowało zarówno obniżeniem rachunków za wodę jak również rachunków za śmieci, a nawet podatku od nieruchomości(Patrz tu: https://gizozbiorniki.pl/podatek-od-deszczu/) . Zatem gospodarstwo domowe montujące zbiornik na wodę Gizo zaoszczędzi na wielu opłatach i podatkach. Co więcej retencja wody oraz jej powtórne wykorzystanie zmniejszy znacząco jej pobór z sieci oraz pomoże chronić naszą planetę. Bądź Eko i oszczędzaj z nami.