Polityka prywatności

A. Administrator Danych Osobowych.

Administrowanie Twoimi danymi osobowymi w ramach Kangu Self Storage odbywa się na zasadzie współadministrowania, o którym mowa w art. 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 2016.119.1. z późn. zm.) – dalej również jako „RODO”.
Współadministratorzy wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
Pełną odpowiedzialność (solidarnie) za wypełnianie obowiązków dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych ponosi spółka Kangu Self Storage Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ożarowskiej 42, 61-332 Poznań (KRS: 0000589820, NIP: 7822599073, 363151456, kapitał zakładowy: 7770000,00 zł) oraz spółka-oddział (patrz punkt 5.), w której są realizowane usługi na rzecz beneficjenta danych osobowych.
Możesz wykonywać prawa wynikające z przetwarzania Twoich danych osobowych wobec któregokolwiek ze współadministratorów odpowiedzialnych za wypełnianie obowiązków dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych. Wykonanie przez Ciebie prawa ma skutek dla wszystkich współadministratorów, co oznacza, że dane uprawnienie zostanie zrealizowane u każdego ze współadministratorów z osobna, jak
i u wszystkich łącznie.
Współadministratorami są spółki z grupy Kangu Self Storage, to jest:
Kangu Self Storage Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ożarowskiej 42, 61-332 Poznań (KRS: 0000589820, NIP: 7822599073, REGON: 363151456, kapitał zakładowy: 7770000,00 zł) – spółka główna oraz spółki-oddziały, czyli:
Euro Centrum Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ożarowskiej 42, 61-332 Poznań (KRS: 0000022176, NIP: 7770000821, REGON: 630019807, kapitał zakładowy: 3168000,00 zł),
Kangu Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ożarowskiej 42, 61-332 Poznań (KRS: 0000597210, NIP: 7822603774, REGON: 363532431, kapitał zakładowy: 5000,00 zł),
Kangu Warszawa Mokotów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ożarowskiej 42, 61-332 Poznań (KRS: 0000700374, NIP: 7822749466, REGON: 368574463, kapitał zakładowy: 5000,00 zł),
Kangu Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Robotniczej 70C, 53-608 Wrocław (KRS: 0000596880, NIP: 7822603277, REGON: 363501838, kapitał zakładowy: 5000,00 zł),
Kangu Szczecin Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Al. Bohaterów Warszawy 13B lok. U1, 70-371 Szczecin (KRS: 0000596711, NIP: 7822603113, REGON: 363490129, kapitał zakładowy: 5000,00 zł).
Niezależnie od powyższego możesz wykonywać przysługujące Tobie prawa wobec każdego ze współadministratorów.

B. Bezpieczeństwo i poufność danych

Dążymy do zapewnienia najwyższych standardów technicznych i organizacyjnych w ochronie Twoich danych i dbamy o ich bezpieczeństwo.
Dokładamy wszelkich starań by zapewnić najwyższe bezpieczeństwo i prywatność Twoich danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
Przesyłamy tylko wiadomości na których treść wyraziłeś zgodę.
Powierzone przez Ciebie dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa oraz zostały zgłoszone do bazy Generalnego Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych.