Dobierz zbiornik do miejsca jego posadowienia:

Mały nacisk – sugerowane posadowienie pod trawnikami
Duży nacisk – sugerowane posadowienie pod podjazdami i parkingami

15m3
20m3