Przemysłowe zbiorniki na wodę – przepisy, normy, zastosowanie

Zbiorniki na wodę deszczową pozwalają znacznie ograniczyć koszty związane z utrzymaniem budynku, ogrodu czy nawet realizacją procesów produkcyjnych. Instalacja takich konstrukcji wymaga jednak uwzględnienia kilku przepisów. O czym warto pamiętać, montując przemysłowe zbiorniki na wodę?

Przemysłowe zbiorniki na wodę

Zbiorniki magazynowe wody dzielą się na modele naziemne i podziemne. Pierwsze zajmują miejsce na powierzchni, które często jest bardzo cenne. Z tego powodu właściciele firm decydują się przede wszystkim na zbiorniki na wodę podziemne. Produkuje się je z betonu odpornego na czynniki występujące pod ziemią. Modele wzmocnione sprawdzą się nawet pod szlakami komunikacyjnymi. Można zastosować je nawet pod placami przeładunkowymi lub parkingami na terenie przedsiębiorstwa.

Lokalizacja przemysłowych zbiorników na wodę

Podziemne zbiorniki na wodę nie mogą zostać umieszczone w dowolnym miejscu. Przepisy wskazują, że minimalna odległość takiej konstrukcji powinna wynosić 5 m. W przypadku krawędzi działki są to 2 m. W miejscach, w których znajdują się rury czy kable doprowadzające media, trzeba zachować odległość uniemożliwiającą ich uszkodzenie podczas prac budowlanych.

Podstawą prawną, warunkującą sposoby rozmieszczenia zbiorników na wodę deszczową, jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Czy montaż przemysłowego zbiornika na deszczówkę trzeba zgłosić?

Zbiorniki wodne najlepiej instalować jeszcze przed zakończeniem prac budowlanych na terenie nieruchomości. Wówczas wystarczy jedynie zgłoszenie. W sytuacji, gdy obiekt jest już wykończony, konieczne może być ubieganie się o pozwolenie na zamontowanie przemysłowego zbiornika na deszczówkę.

Pozwolenie jest wymagane zwłaszcza w przypadku większych konstrukcji. Na terenach należących do firm często montuje się instalacje łączące w sobie nawet kilka zbiorników. Pozwalają one na zbieranie wody z całej powierzchni zabudowań przemysłowych, która często jest nawet kilkadziesiąt razy większa niż w przypadku domów mieszkalnych.

Zbiornik na deszczówkę a woda odprowadzana do ziemi

Betonowy zbiornik na deszczówkę umieszczony pod ziemią

Całkowite napełnienie zbiornika na deszczówkę może doprowadzić do odprowadzenia nadmiernych ilości wody do gruntu. Wówczas trzeba uważać, by nie przekroczyć limitów ujętych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, i substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. W niektórych przypadkach w zbiornikach trzeba zamontować dodatkowe filtry.

Montaż przemysłowych zbiorników na wodę a instrukcja

Nie można zapominać również o dodatkowych wytycznych co do montażu zbiorników na deszczówkę pochodzących od producenta takich konstrukcji. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji. Stosując się do zaleceń producenta, można zachować gwarancję i uniknąć uszkodzenia zbiornika. Niektóre modele nie mogą być umieszczone na trudnych gruntach, na poziomie wód gruntowych oraz w trudnych warunkach. Zdarza się, że w danym miejscu trzeba zastosować zbiornik dodatkowo wzmocniony.

Dotacje na zbiorniki przemysłowe na wodę

Koszt montażu zbiornika przemysłowego na wodę można obniżyć, korzystając z dotacji z urzędów miejskich. W Polsce od kilku lat funkcjonuje np. program „Łap Deszcz”. W niektórych przypadkach instytucje państwowe pokrywają aż 80% wszystkich wydatków związanych z inwestycją. Trzeba jednak pamiętać, że niektóre programy nie obejmują przedsiębiorców. Przed rozpoczęciem inwestycji warto upewnić się co do warunków danej dotacji. Zwykle zbiorniki instalowane ze środków pozyskanych od państwa muszą spełniać restrykcyjne normy.

Zastosowanie przemysłowych zbiorników na wodę

Przemysłowe zbiorniki na wodę pozwalają na ograniczenie kosztów związanych z eksploatacją budynku i procesami produkcyjnymi. Ciecz pozyskana w ten sposób może zostać oczyszczona, a następnie wykorzystana do dowolnych celów w przemyśle. To rozwiązanie opłacalne zwłaszcza w sytuacji, gdy na terenie firmy znajdują się liczne zabudowania. Woda deszczowa jest bowiem zbierana z powierzchni dachu.

W jakich branżach sprawdzą się przemysłowe zbiorniki na wodę?

Zbiornik magazynowy wody sprawdzi się w każdej firmie, niezależnie od branży. W ten sposób można bowiem uzyskać deszczówkę, którą da się wykorzystać nie tylko przy procesach produkcyjnych, lecz także do utrzymania terenu wokół nieruchomości. Stworzenie instalacji zbierającej wodę deszczową jest także sposobem na obniżenie wysokości należnego podatku.

Szukasz sprawdzonych zbiorników betonowych na deszczówkę do montażu podziemnego? Sprawdź naszą ofertę!