Zbiornik przeciwpożarowy z deszczówką – to trzeba wiedzieć

Zakłady pracy, obiekty użyteczności publicznej i podobne nieruchomości muszą być wyposażone w sprawnie działające systemy przeciwpożarowe. W ich skład wchodzą m.in. zbiorniki na wodę. Co warto o nich wiedzieć? Jak wybrać odpowiedni typ zbiornika ppoż.?

Jaką wodę trzyma się w zbiornikach przeciwpożarowych?

Zbiorniki przeciwpożarowe są wykorzystywane do przechowywania wody pitnej lub deszczowej. Oba rodzaje wody mogą być wykorzystywane do gaszenia pożarów, choć w tym celu lepiej stosować taką, która nie nadaje się do bezpośredniego spożycia. Deszczówka jest wodą darmową, a jej gromadzenie pozwala na ograniczenie kosztów związanych z eksploatacją budynku. Co więcej, zamontowanie na posesji zbiorników na wodę deszczową umożliwia zmniejszenie wysokości podatku.

W jakim celu wykorzystuje się podziemne zbiorniki na wodę deszczową?

Betonowe zbiorniki przeciwpożarowe podziemne są wykorzystywane jako zapasowe źródło wody. Są niezbędne w miejscach, w których nie ma dostępu do hydrantu lub instalacji tryskaczowych lub takie instalacje nie są podłączone do wodociągów. Do betonowych pojemników można dodatkowo zamontować elementy systemów przeciwpożarowych i wykorzystać zgromadzoną wodę do gaszenia pożarów. Taki zapas pozwoli na szybkie działanie także w razie awarii wodociągów.

Gdzie można umieścić zbiornik przeciwpożarowy?

Zbiornik przeciwpożarowy można umieścić zarówno pod terenami zielonymi, jak i placami manewrowymi. Od lokalizacji pojemnika zależy materiał, z którego powinien być wykonany. W miejscach, w których zbiornik jest narażony na duży nacisk, np. pod wpływem ciężaru samochodów poruszających się po drodze czy parkingu, stosuje się konstrukcje wzmocnione. Podnoszą one wytrzymałość zbiornika nawet o kilkadziesiąt procent.

Zbiorniki przeciwpożarowe można umieścić też na powierzchni, choć jest to mniej popularne rozwiązanie. Wiąże się ono bowiem z utratą cennej przestrzeni, którą można wykorzystać w inny sposób.

Z czego powstają zbiorniki ppoż.?

Zbiorniki ppoż. najczęściej przygotowuje się z betonu. To materiał odporny na nacisk, dzięki czemu może być wykorzystywany także jako pojemnik podziemny. Z powodzeniem zachowuje swoje parametry techniczne pomimo nacisku ziemi i pojazdów poruszających się po powierzchni. Nie ulega niszczeniu pod wpływem wody i czynników obecnych w glebie. Zbiorniki betonowe wykorzystywane w instalacjach przeciwpożarowych są zgodne z obowiązującymi przepisami.

Zbiorniki betonowe a przepisy ppoż.

Zbiorniki przeciwpożarowe muszą być zgodne z wieloma przepisami. Określają one sposób budowy oraz pojemność takich konstrukcji. Zgodnie z aktualnym prawem, zbiorniki na wodę powinny mieć głębokość równą lub większą niż 2 m. Ich objętość jest wyliczana na podstawie gęstości obciążenia ogniowego i względnego czasu trwania pożaru. Zwykle wynosi kilkaset metrów sześciennych.

Pojemniki na wodę używaną do gaszenia pożaru muszą być zbudowane w taki sposób, by podczas ujemnych temperatur zgromadzona woda nie zamarzała. W takich konstrukcjach niezbędna jest specjalna membrana hydroizolacyjna

Lokalizacja zbiorników przeciwpożarowych

Lokalizacja zbiorników przeciwpożarowych również musi być dostosowana do aktualnych przepisów. Zgodnie z nimi obiekty te powinny znaleźć się w odległości nie więcej niż 250 m od chronionego budynku. Długość dojazdu służb pożarniczych to maksymalnie 350 od stanowiska czerpania wody do punktu przyjęcia jednostek ochrony. Pomiędzy zbiornikiem a chronionym budynkiem powinien znaleźć się pas zieleni, określany jako oddzielenie przeciwpożarowe.

Dojazd do zbiorników przeciwpożarowych musi być odpowiednio przemyślany. Konieczne jest zadbanie o to, by samochody gaśnicze mogły łatwo manewrować na danym obszarze. Droga do zbiornika musi zostać odpowiednio utwardzona.

Dodatkowe wymagania stawiane zbiornikom przeciwpożarowym

Bateria betonowych zbiorników przeciwpożarowych podziemnych
Betonowy zbiornik przeciwpożarowy musi być m.in. wyposażony w otwór i zejście umożliwiające dostanie się do jego wnętrza.

Zbiorniki przeciwpożarowe muszą być wyposażone także w elementy umożliwiające dostęp do jego wnętrza: zejście i pokrywę o średnicy co najmniej 60 cm. Kluczowe są też przewody ssawne wyprowadzane w kierunku stanowiska czerpania wody i wloty do studzienki poniżej najniższego użytecznego poziomu wody.

Możliwość rozbudowy zbiorników przeciwpożarowych

Zbiornik przeciwpożarowy podziemny można rozbudować w dowolny sposób. Wystarczy połączyć ze sobą kilka pojemników. Taką zmianę można przeprowadzić zarówno w trakcie realizacji inwestycji, jak i po kilku latach użytkowania zbiornika przeciwpożarowego. Taka modyfikacja konstrukcji wymaga jednak ponownego wykonania wykopów.

Szukasz sprawdzonych zbiorników przeciwpożarowych do swojego obiektu? Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertąkontaktu!