Realizations

Tarnowo Podgórne
We present you one of our investments made in the Commune of Tarnowo Podgórne. The tank that our client choosed is 20 m3. An excellent choice thanks to which watering the garden or washing the car will be cost-free. Moreover, the rain tax will be significantly reduced thanks to the use of the Gizo tank. Thank you for your trust and we wish you many years of comfortable use.
Lipków near Warsaw
Another project and another satisfied customer. This time we present the installations of our rainwater tank in Lipków near Warsaw. The customer chossed a 15,000 liter tank. The water tank will act as a retention reservoir, and the water stored in it will be used as technical water for home use. The purchase of a rainwater tank is currently a very reasonable idea due to the announcement of increasing the tax "on rain". We should also pay attention to the climate changing and more and more frequent cyclical droughts. The water stored in the tank will be perfect for a given period of time, e.g. for watering the garden and will keep the plants in good condition without the need to use mains water for watering.
Białystok city
Another week, another project. This time we present you the installation of the 15000l tank in the area of ​​the city of Białystok. Our client made a conscious decision, motivating the installation of the reservoir with future lower costs for water intake from the network and a reduction in the tax "on rain". It should also be remembered that monolithic concrete tanks guarantee no seepage of groundwater. Thanks to this, the water from the tanks can be used as technical water for home or for watering the garden and washing cars. The lack of mixing of water from a monolithic concrete tank and groundwater is a common problem of plastic tanks. There is no such problem in the Gizo monolithic concrete rainwater tanks.
Bydgoszcz
Mamy przyjemność przedstawić Państwu kolejną z naszych realizacji. Tym razem naszym klientem okazała się firma deweloperska. Wybór padł na 6 zbiorników o pojemności 15m3 każdy. Daje to łącznie możliwość zmagazynowania aż 90m3 wody deszczowej. Świadoma postawa inwestora zapewni lepszą retencję wód i możliwość ich wykorzystania do np. podlewania zieleni w obrębie inwestycji. Należy pamiętać, iż nasze monolityczne betonowe zbiorniki na wodę deszczową mogą służyć jako zbiorniki PPOŻ. Istnieje możliwość łączenia zbiorników w baterie i osiąganie dowolnych potrzebnych pojemności.
Gmina Tarnowo Podgórne
Prezentujemy Państwu jedną z naszych inwestycji wykonaną w Gminie Tarnowo Podgórne. Zbiornik na jaki zdecydował się nasz klient to 20000l. Doskonały wybór dzięki któremu podlewanie ogródka czy mycie samochodu będzie odbywało się w sposób bezkosztowy. Co więcej, podatek od deszczu dzięki wykorzystaniu zbiornika Gizo zostanie znacznie zredukowany. Dziękujemy za zaufanie i życzymy wielu lat wygodnego użytkowania.
Lipków pod Warszawą
Kolejna realizacja i kolejny zadowolony klient. Tym razem przedstawiamy realizację z posadowienia naszego zbiornika na wodę deszczową w podwarszawskiej miejscowości Lipków. Klient zdecydował się na zbiornik o pojemności 15000 litrów. Zbiornik będzie pełnił rolę zbiornika retencyjnego, a woda w nim przechowywana będzie wykorzystywana jako woda techniczna do użytku w domu. Zakup zbiornika na wodę deszczowa jest aktualnie bardzo rozsądnym przedsięwzięciem ze względu na zapowiedź podwyższania podatku „od deszczu”. Należy również zwrócić uwagę na zmieniający się klimat i coraz częstsze susze występujące cyklicznie. Woda zmagazynowana w zbiorniku świetnie sprawdzi się w danym okresie np. do podlewania ogrodu i pozwoli utrzymać rośliny w dobrym stanie bez konieczności używania do podlewania wody z sieci.
Miasto Białystok
Kolejny tydzień kolejna realizacja. Tym razem prezentujemy Państwu posadowienie zbiornika 15000l na obszarze miasta Białystok. Nasz klient podjął świadomą decyzje motywując posadowienie zbiornika przyszłymi niższymi kosztami za pobór wody z sieci oraz obniżkę podatku „od deszczu”. Należy pamiętać dodatkowo że monolityczne betonowe zbiorniki gwarantują brak przesiąkania wód gruntowych. Dzięki temu wodę ze zbiorników można wykorzystywać jako wodę techniczną do użycia w domu lub podlewania ogródka i mycia samochodów. Brak mieszania się wód z monolitycznego betonowego zbiornika i wód gruntowych jest częstym problemem zbiorników plastikowych. W monolitycznym betonowym zbiorniku na wodę deszczową Gizo taki problem nie występuje.
Gmina Tarnowo Podgórne
Prezentujemy Państwu jedną z naszych inwestycji wykonaną w Gminie Tarnowo Podgórne. Zbiornik na jaki zdecydował się nasz klient to 20000l. Doskonały wybór dzięki któremu podlewanie ogródka czy mycie samochodu będzie odbywało się w sposób bezkosztowy. Co więcej, podatek od deszczu dzięki wykorzystaniu zbiornika Gizo zostanie znacznie zredukowany. Dziękujemy za zaufanie i życzymy wielu lat wygodnego użytkowania.
Lipków pod Warszawą
Kolejna realizacja i kolejny zadowolony klient. Tym razem przedstawiamy realizację z posadowienia naszego zbiornika na wodę deszczową w podwarszawskiej miejscowości Lipków. Klient zdecydował się na zbiornik o pojemności 15000 litrów. Zbiornik będzie pełnił rolę zbiornika retencyjnego, a woda w nim przechowywana będzie wykorzystywana jako woda techniczna do użytku w domu. Zakup zbiornika na wodę deszczowa jest aktualnie bardzo rozsądnym przedsięwzięciem ze względu na zapowiedź podwyższania podatku „od deszczu”. Należy również zwrócić uwagę na zmieniający się klimat i coraz częstsze susze występujące cyklicznie. Woda zmagazynowana w zbiorniku świetnie sprawdzi się w danym okresie np. do podlewania ogrodu i pozwoli utrzymać rośliny w dobrym stanie bez konieczności używania do podlewania wody z sieci.
Miasto Białystok
Kolejny tydzień kolejna realizacja. Tym razem prezentujemy Państwu posadowienie zbiornika 15000l na obszarze miasta Białystok. Nasz klient podjął świadomą decyzje motywując posadowienie zbiornika przyszłymi niższymi kosztami za pobór wody z sieci oraz obniżkę podatku „od deszczu”. Należy pamiętać dodatkowo że monolityczne betonowe zbiorniki gwarantują brak przesiąkania wód gruntowych. Dzięki temu wodę ze zbiorników można wykorzystywać jako wodę techniczną do użycia w domu lub podlewania ogródka i mycia samochodów. Brak mieszania się wód z monolitycznego betonowego zbiornika i wód gruntowych jest częstym problemem zbiorników plastikowych. W monolitycznym betonowym zbiorniku na wodę deszczową Gizo taki problem nie występuje.